UVJETI PRUŽANJA USLUGE

Domet Portala

Tvrtka IKEA želi olakšati i promicati cirkularnu ekonomiju u sektoru namještaja za dom te istovremeno pružati podršku lokalnim nevladinim organizacijama u njihovu socijalnom poslovanju.


Nevladine organizacije

Uslugu provode nevladine organizacije koje udovoljavaju uvjetima tvrtke IKEA u vezi s Uvjetima o zaštiti okoliša te Socijalnim i radnim uvjetima (uključujući dječji rad).

Nevladina organizacija koja pruža uslugu potpisala je Memorandum o razumijevanju s tvrtkom IKEA kao i Ugovor o obradi podataka.

Ako više nevladinih organizacija može pružati uslugu na istom zemljopisnom području, od Korisnika će se tražiti da odabere preferiranu nevladinu organizaciju.


Djelovanja koja se na Portalu podržavaju

Na Portalu se podržava doniranje neželjenog namještaja i uređaja za ponovnu upotrebu ili recikliranje. Portal također omogućuje korisnicima da zatraže odlaganje komada namještaja koji se ne mogu ponovno upotrijebiti/reciklirati.


Predaja zahtjeva

Korisnik putem Portala predaje Zahtjev za donaciju, recikliranje ili odlaganje.

Zahtjevom može biti obuhvaćen jedan predmet ili više predmeta, a najviše deset predmeta, koji se nalaze na istoj adresi.

Korisnik istovremeno može predati više od jednog zahtjeva pod uvjetom da ima više od deset predmeta koje zeli donirati.

Svaki zahtjev se procesuira kao zaseban.


Preduvjeti za predaju zahtjeva

Težina i veličina zahtjeva moraju biti dostatne kako bi opravdale besplatno prikupljanje u slučaju doniranja predmeta koji se može ponovno koristiti. Primjerice, ne može se prihvatiti zahtjev za donacijom jedne stolice.

U slučaju teško dostupnih lokacija, zahtjev može biti odbijen ili se može tražiti novčana nadoknada.


Opasni predmeti

Zahtjev treba sadržavati samo predmete koji ne predstavljaju kemijsku ili biološku opasnost za tim koji preuzima namještaj te koji je zadužen za postupanje s namještajem i za prijevoz namještaja.


Opis predmeta

Korisnik treba učitati dovoljno fotografija predmeta koji namjerava pokloniti. Na fotografijama se moraju vidjeti značajke i stanje predmeta, a na fotografijama ne smije biti ljudi.

Tvrtka IKEA ima pravo trenutačno izbrisati fotografije koje se mogu smatrati uvredljivima ili štetnima.

Od korisnika se također traži subjektivna procjena stanja predmeta, a korisnik treba navesti i osobnu želju u vezi s krajnjim odredištem predmeta.


Postupak evaluacije predmeta

Nevladina organizacija informira tvrtku IKEA o svojoj evaluaciji zahtjeva. Tvrtka IKEA može prihvatiti, objediniti ili odbiti evaluaciju nevladine organizacije.


Evaluacija nevladine organizacije

Nevladina organizacija evaluira zahtjev i pojedinačne predmete. Nevladina organizacija može prihvatiti zahtjev ako se navedene informacije smatraju dostatnima te ako je zahtjev usklađen s traženim preduvjetima.

Nevladina organizacija od korisnika može zatražiti da doda dodatne informacije, ako je to potrebno, kako bi bolje razumjela koje bi bilo konačno odredište predmeta.

Nevladina organizacija može odbiti zahtjev ako on nije usklađen s traženim preduvjetima ili iz drugih razloga.


Pod kojim se okolnostima od Korisnika može tražiti novac

Ako je recikliralište ili odlagalište zadnje odredište, od korisnika će se tražiti određena količina novca, koja se utvrđuje u svakom pojedinačnom slučaju, da bi se pokrili troškovi rukovanja i prijevoza te naknada odlagališta.

Novac se od korisnika može tražiti ako je predmet pogodan za ponovnu upotrebu ali su uvjeti prikupljanja posebice teški zbog značajki u zgradi (npr. dostupnost odgovarajućeg lifta), izvan nje (npr. dostupnost parkirališnog mjesta) ili udaljenosti.


Evaluacija tvrtke IKEA

Tvrtka IKEA evaluira prijedlog nevladine organizacije te ga može prihvatiti, zatražiti od Korisnika više informacija ili ga može odbiti.


Korisnikovo prihvaćanje prijedloga

Korisnika se obično u roku od dva radna dana nakon predaje zahtjeva informira o odluci tvrtke IKEA te Korisnik prihvaća ili odbija ponudu tvrtke IKEA.


Odgovornost za prikupljanje

Nakon što Korisnik prihvati ponudu, tvrtka IKEA izravno s nevladinom organizacijom dogovara datum i vrijeme prikupljanja.

Ta odabrana nevladina organizacija bit će odgovorna samo za prikupljanje.


Ponašanje tima za prikupljanje

Tim za prikupljanje prema Korisniku će se uvijek ponašati s poštovanjem i u skladu sa standardom tvrtke IKEA: ne toleriramo uznemiravanje, alkoholiziranost i uzimanje droga na radnome mjestu te poštujemo privatnost.


Završna evaluacija i dogovor na mjestu prikupljanja

Tim koji je došao prikupiti namještaj ima odgovornost da kod Korisnika završno provjeri predmete i potvrdi ili odbije zahtjev. Ako su uvjeti drugačiji od onih vidljivih na slikama, tim će Korisniku ponuditi ažuriranu ponudu te je Korisnik može prihvatiti ili odbiti. Ponuda može biti više ili manje atraktivnija Korisniku, razlikuje se od slučaja do slučaja.

U slučaju bilo kakvog plaćanja, Korisnik će dobiti račun.


IKEA vaučer

Nakon što donacija bude finalizirana, zaposlenik tvrtke IKEA kontaktirat će Korisnika kako bi ga obavijestila da je IKEA vaučer dostupan. Vaučer za kupovinu u robnoj kući IKEA Zagreb se može iskoristiti u roku od 365 dana od naše komunikacije. Vaučer za internetsku kupovinu se može iskoristiti u roku od 90 dana od naše komunikacije.

Vrijednost IKEA vaučera iznosi 100kn, neovisno o vrijednosti donacije.